Contact, Privacy, Voorwaarden & Disclaimer

Aanvullende voorwaarden en protocollen met ingang van 1 juli 2020 en geactualiseerd per 1 oktober 2020..

Deze kunnen worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document. Ecstatic Dance als contactsport *) de spelregels:

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

We hanteren een maximaal aantal deelnemers (momenteel 30 exclusief personeel) om zo aan de Noodverordening van de veiligheidsregio te voldoen. Daarom is reserveren en/of vooraf je bijdrage betalen verplicht. Reserveren is bindend. Er wordt geen restitutie gegeven. Je mag wel iemand anders in je plaats sturen.

Wie komt dansen houdt zich aan de  door het RIVM en de overheid vastgestelde richtlijnen. Werk mee en geef eerlijk antwoord op de gezondheidscheck bij binnenkomst. Heb je gezondheidsklachten, met name verkoudheid of keelpijn, hoe licht dan ook, blijf thuis en kom niet dansen.

Besteed extra aandacht aan je persoonlijke hygiëne. Was je handen met water en zeep, juist voor maar tevens na het bezoek aan de locatie

Hou voor en na de dans minimaal anderhalve meter afstand van anderen. Dus ook buiten, op de trap etc. Kleed je bij voorkeur thuis om. Breng zo weinig mogelijk spullen mee.

Breng wel je eigen waterflesje mee (navullen kan)

Schud geen handen, knuffel of zoen niet en onthou je van fysieke begroetingen als deze bij binnenkomst én bij vertrek. Hugs No thank you

Respecteer de ruimte – in letterlijke zin – van dansers die er (nog) niet voor openstaan om samen te dansen

IMG_3974Voor wie dat wenselijk vindt, hebben we een lintje / polsbandje waarmee je kenbaar maakt aan andere dansers dat je liever hebt dat zij je niet benaderen om samen te dansen en afstand van je houden. “Please respect my Ecstatic space. thank you.”

De lintjes liggen bij de ingang klaar of vraag er naar. Ben je ervan bewust dat ons bewustzijn in een groep sterk kan veranderen en dat wat je je thuis voorneemt ineens weg kan kijken in de groep. Hou vast aan je wat je thuis al besloten hebt en zorg voor jezelf.

Hard meezingen, roepen of schreeuwen doen we even niet. Kom op tijd (toegang sluit écht) en blijf na de dans niet hangen en hou bij het vertrek weer anderhalve meter afstand,

Dansers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens het dansen bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak of als zij zich niet houden aan de ‘spelregels’.

Door deelname geef je toestemming voor verwerking en overdracht van je gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Deze gegevens (per event) zullen minimaal 4 weken worden bewaard.

Volg ten alle tijden de aanwijzingen van vrijwilligers en de organisatie

In geval van online kaartverkoop (via een ticket service of een Tikkie) wordt géén restitutie gegeven. In geval wij om wat voor reden dan ook het event moeten annuleren (dus niet uitstellen, maar afgelasten), betalen we je ticket binnen 1 week terug.

Iedereen neemt op eigen verantwoording deel aan onze dans avonden. Ecstatic Dance Breda noch haar vrijwilligers, partners of andere samenwerkende partijen kunnen op welke wijze dan ook aansprakelijk gesteld worden voor gezondheid- of andere schade.

Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor, om je indien je niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet of de aanwijzingen van de vrijwilligers / organisatie opvolgt, je de toegang te ontzeggen / vragen te vertrekken zonder restitutie van je ticket, bijdrage of donatie.

*) De basis voor deze spelregels is het protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF. Dit protocol is nog in ontwikkeling en is gebaseerd op de kennis van nu. Volgens de COVID-19 protocollen van het NOC/NSF is dansen een contactsport en is fysiek contact toegestaan als het nodig is voor het uitoefen van de dans. Dit mag niet worden uitgelegd als: Ik ga met iedereen knuffelen, in iemands armen liggen of “aan elkaar plakken”. Hou in principe afstand van elkaar en áls je met iemand samen wil dansen beperk dat dan tot één of  twee vaste danspartners. (Ook dan niet “plakken” a.u.b.) Ons advies is om lichaamscontact zoveel mogelijk uit de weg te gaan.

Geef ons a.u.b. de ruimte om weer Ecstatic Dance te organiseren. Met een beetje goede wil en respect voor anderen zijn we straks vrij van deze beperkingen. Dankjewel.

Algemeen

Ecstatic Dance Breda is een (18+) event, tenzij we explicite anders vermelden bij een event. We verwelkomen diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, seksuele oriëntatie en levenservaring. We vragen om een open en respectvolle houding. Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de toegang tot en/of deelname aan haar events te weigeren.

Contact

Je kan een e-mail naar ons sturen via ecstaticdance@ziggo.nl of een bericht plaatsen op onze Facebook pagina. Hieronder tref je onze Privacyverklaring aan en de zogenaamde disclaimer die geldt voor het bijwonen van onze dans- en andere events.

Privacyverklaring

Ecstatic Dance Breda respecteert de privacy van bezoekers aan onze website(s), Facebook pagina’s en evenementen. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wanneer er aanleiding toe is zullen wij deelnemerslijst(en) t.b.v. contact-/brononderzoek vertrekken aan de GGD of vergelijkbare instantie.

Welke gegevens worden verzameld en hoe worden die verwerkt?

Ecstatic Dance Breda kan je persoonsgegevens verwerken doordat je die hebt verstrekt op één van onze evenementen of promoties, bij het reserveren voor  een dansavond/ochtend/event  of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier dat gelinkt is aan of geplaatst is op één van onze websites of Facebookpagina’s hebt verstrekt. Zoals bijvoorbeeld het abonneren op onze Nieuwsbrief.

Het gaat daarbij primair om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoon nummer
  • IP-adres

Adresgegevens of telefoonnummers worden uitzonderlijk en enkel gevraagd als daartoe een administratieve reden is. Bijvoorbeeld bij een workshop /event waarvoor betaling vooraf gewenst is.

Met welk doel worden de gegevens verwerkt?

Ecstatic Dance Breda verwerkt je persoonsgegevens om je reservering(en) te kunnen vastleggen en om je per e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten op het gebied van Ecstatic Dance en/of andere conscious dance evenementen en/of workshops.  Een ander met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van het aantal deelnemers aan hier genoemde activiteiten.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Als je een contact- of aanmeld- of reserveringsformulier invult, of een e-mail stuurt, dan worden de door je verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ecstatic Dance Breda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

We delen uw gegevens niet met anderen.

Ecstatic Dance Breda verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wél kunnen wij in voorkomende gevallen ingebed in onze eigen Nieuwsbrief e.d. activiteiten voor het voetlicht brengen op het gebied van conscious dance en conscious events die door onze partners of relaties worden georganiseerd.

In kaart brengen van je bezoek aan onze website(s).

Op de website van Ecstatic Dance Breda worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ecstatic Dance Breda gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Ecstatic Dance Breda gebruikt WordPress als tool en host voor het publiceren van haar website(s). Lees het privacy beleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt de bezoek informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ecstatic Dance Breda te kunnen verstrekken. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Ecstatic Dance Breda heeft hier geen invloed op.

Het versturen van e-mails.

Ecstatic Dance Breda gebruikt MailChimp voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzenden van e-mails. Lees het privacy beleid van MailChimp voor meer informatie.

Facebook

Op Facebook zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Leest de privacyverklaring van Facebook (die kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.en wat je eventueel zelf  kunt instellen m.b.t. je privacy op Facebook .

Gebruik van zogenaamde Cookies

Ecstatic Dance Breda zelf maakt geen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van websites wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. In hoeverre de hierboven genoemde WordPress en/of Facebook cookies plaatsen en daarvan gebruik maken om informatie op te slaan en/of verwerken, daar heeft Ecstatic Dance Breda geen invloed op.

Hoe kan je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gemakkelijkste manier is om dat te doen via een link die je onderaan in de e-mails die je van ons ontvangt te gebruiken om toegang tot je gegevens te krijgen. Je mag ook een verzoek daartoe sturen naar ecstaticdance@ziggo.nl wij zullen dan binnen de kortst mogelijke termijn je gegevens aanpassen of verwijderen.

Beveiligen

Ecstatic Dance Breda neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met Ecstatic Dance Breda op via ecstaticdance@ziggo.nl

Aanpassingen

Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Wijzigingen zullen op deze website en via e-mail worden gepubliceerd.

Voorwaarden deelname, reserveren en tickets

Bij deelname aan onze activiteiten ben je gehouden de Guidelines zoals elders op deze website vermeld te respecteren.

Ecstatic Dance Breda kan zonder opgave van reden, ten alle tijde de deelname en/of de toegang aan één van haar evenementen aan iemand ontzeggen. Dit voor of tijdens het event. Waarbij in het laatste geval geen enkele aanspraak op restitutie van de bijdrage of anderszins gedaan kan worden.

Nadat je toegang hebt verkregen tot een Ecstatic Dance Breda event (vanaf het moment dat je een ticket koopt / je bijdrage hebt voldaan, is het niet mogelijk om de door jou betaalde bijdrage – al niet gedeeltelijk – terug te ontvangen.

Het is niet mogelijk om gekochte tickets te ruilen of te retourneren. Restitutie is in geen geval mogelijk. Elk ticket heeft ter beveiliging een unieke code. Bij beschadiging ervan bestaat de kans dat toegang geweigerd wordt. D.m.v. deze code is een ticket slechts éénmaal bruikbaar. Duplicatie van de tickets is nutteloos. Indien het evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, blijft het ticket geldig. Bij annulering van het evenement wordt de werkelijk betaalde ticketprijs vergoed aan de koper.

Reserveren voor een event garandeert je plaats tot 5 minuten voor aanvang. Kom je bij een reservering niet opdagen en heb je jezelf niet minimaal 24 uur vooraf afgemeld, dan behouden wij het recht voor om je alsnog de bijdrage voor dat event in rekening te brengen. Je blijft welkom op onze events, maar vanaf dat moment kan je in in de toekomst niet langer reserveren.

Disclaimer

Ecstatic Dance Breda *) is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) ongevallen, opgelopen blessures, verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade – lichamelijk dan wel (im)materieel . Noch voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.

Dit is van toepassing in en rondom het pand of buitenterrein waar Ecstatic Dance Breda haar activiteiten organiseert.

Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een activiteit te ontzeggen of hem/haar te verwijderen indien de gedragingen van hem/haar daar aanleiding toe geven of hij/zij niet de Guidelines voor Ecstatic Dance naleeft. Zulks uitsluitend ter beoordeling van Ecstatic Dance Breda. Dit zonder teruggave van de bijdrage aan het event.

Bezoekers aan activiteiten van Ecstatic Dance Breda die zaken, zowel roerend als onroerend, hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden.  Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige schade.

We doen ons best om via de website(s), Facebook pagina en event pagina’s zo accuraat mogelijk informatie te verstrekken. Check deze voorafgaand aan een Ecstatic.

*) Onder Ecstatic Dance Breda wordt hier verstaan: De vereniging, organisatoren, vrijwilligers, workshop aanbieders, inleiders, dj’s en andere aan Ecstatic Dance Breda gelieerde personen of organisaties. Alsmede de eigenaar en/of verhuurder en/of beheerder van het pand of buitenruimte waar Ecstatic Dance Breda haar activiteiten organiseert, en diens personeelsleden.