Contact, Privacy, Voorwaarden & Disclaimer

Voorwaarden voor deelname, disclaimer, privacy en protocollen geactualiseerd per 14 januari 2022 (‘Spelregels’)

De bekende Ecstatic Dance guidelines Respect en Safe Space zijn vooral in deze bijzondere tijd van belang. Als we die gewoon gezamenlijk naleven en persoonlijke opvattingen over de pandemie even thuislaten, kunnen we samen volop genieten van een veilige dansreis. Jij zorgt goed voor jezelf én voor de andere danser(s) en werkt mee aan die zo belangrijke Safe Space die kenmerkend is voor Ecstatic Dance. Dat doe je voor jezelf, je mededansers en de mensen in je omgeving. Daarom zien wij  nauwlettend toe op het naleven van de RIVM regels die op dát specifieke moment gelden. En waar die regels voor meerderlei uitleg vatbaar mochten zijn, kiezen wij de veilige kant.

Deze ‘spelregels’ worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.

COVID-19

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Toon bij de ingang je CoronaCheck-app (QR) en een geldig legitimatiebewijs.

We hanteren een maximaal aantal deelnemers afhankelijk van de zaal die we gebruiken, om zo meer afstand te kunnen houden. Reserveren en/of vooraf je bijdrage betalen verplicht. Reserveren is bindend. Er wordt géén restitutie gegeven en je kan niet doorplaatsen naar een volgende event. Je mag wel iemand anders in je plaats sturen of je ticket doorverkopen, mits je diens naam en telefoonnummer vooraf aan ons doorgeeft.

Wie komt dansen houdt zich aan de  door het RIVM vastgestelde adviezen én onze regels. Heb je gezondheidsklachten, met name verkoudheid of keelpijn, hoe licht dan ook, blijf thuis en kom niet dansen.

Besteed extra aandacht aan je persoonlijke hygiëne. Was je handen met water en zeep, juist voor maar tevens na het bezoek aan de locatie.

Wij leven de adviezen van het RIVM en het bijgesteld Basis Protocol Danssector (versie 6 november 2021) na. Omdat we met minder dansers zijn kan je er voor kiezen bij het dansen binnen je eigen safe space te blijven. Dat doen de meeste dansers sowieso. Respecteer de space van andere dansers!

Breng je eigen waterflesje mee (navullen kan).

Ons advies is: Schud geen handen, knuffel of zoen niet en onthou je van fysieke begroetingen als deze bij binnenkomst én bij vertrek.

Kom op tijd (toegang sluit écht) en blijf na de dans niet hangen. Hou bij het vertrek afstand van je mededansers.

Dansers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd (ook tijdens het dansen bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak of als zij zich niet houden aan de ‘spelregels’. Kortom, bij twijfel kunnen we je de toegang ontzeggen (zonder restitutie van je bijdrage) of je vragen een sneltest te doen.

Door deelname geef je toestemming voor verwerking en overdracht van je gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Deze gegevens (per event) zullen minimaal 4 weken worden bewaard.

Volg ten alle tijden de aanwijzingen van vrijwilligers en de organisatie

In geval van online kaartverkoop (via een ticket service of een Tikkie) wordt géén restitutie gegeven en je kan je ticket niet doorschuiven naar een andere datum. Dat geldt ook voor het niet kunnen tonen van een geldige QR code met legitimatie. Enkel in het geval wij om wat voor reden dan ook het event moeten annuleren (dus niet uitstellen of een andere dj, maar afgelasten), betalen we je ticket binnen 1 week terug (exclusief service- en/of betalingskosten).

Iedereen neemt op eigen verantwoording deel aan onze dans events. Ecstatic Dance Breda noch haar vrijwilligers, partners, performers of andere samenwerkende partijen kunnen op welke wijze dan ook aansprakelijk gesteld worden voor gezondheid- of andere schade. Het bijwonen van de bijeenkomst is op eigen risico. Wij gaan er van uit dat ieder zelf kan inschatten om verantwoord deel te nemen of dat men tot de “risicogroep” behoort.

Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor, om je indien je niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet of de aanwijzingen van de vrijwilligers / organisatie opvolgt, je de toegang te ontzeggen / vragen te vertrekken zonder restitutie van je ticket, bijdrage of donatie.

Geef ons a.u.b. de ruimte om Ecstatic Dance op een verantwoorde manier te organiseren. Met een beetje goede wil en respect voor anderen zijn we straks vrij van alle beperkingen. Dankjewel.

Algemeen

Ecstatic Dance Breda is een (18+) event, tenzij we expliciet anders vermelden bij een event. We verwelkomen diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, seksuele oriëntatie en levenservaring. We vragen om een open en respectvolle houding. Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de toegang tot en/of deelname aan haar events te weigeren.

Contact

Je kan een e-mail naar ons sturen via ecstaticdance@ziggo.nl of een bericht plaatsen op onze Facebook pagina. Hieronder tref je onze Privacyverklaring aan en de zogenaamde disclaimer die geldt voor het bijwonen van onze dans- en andere events.

Privacyverklaring

Ecstatic Dance Breda respecteert de privacy van bezoekers aan onze website(s), Facebook pagina’s en evenementen. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wanneer er aanleiding toe is zullen wij deelnemerslijst(en) t.b.v. contact-/brononderzoek vertrekken aan de GGD of vergelijkbare instantie.

Welke gegevens worden verzameld en hoe worden die verwerkt? Ecstatic Dance Breda kan je persoonsgegevens verwerken doordat je die hebt verstrekt op één van onze evenementen of promoties, bij het reserveren voor  een dansavond/ochtend/event  of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier dat gelinkt is aan of geplaatst is op één van onze websites of Facebookpagina’s hebt verstrekt. Zoals bijvoorbeeld het abonneren op onze Nieuwsbrief.

Het gaat daarbij primair om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoon nummer
  • IP-adres

Adresgegevens of telefoonnummers worden uitzonderlijk en enkel gevraagd als daartoe een administratieve reden is. Bijvoorbeeld bij een workshop /event waarvoor betaling vooraf gewenst is.

Met welk doel worden de gegevens verwerkt?  Ecstatic Dance Breda verwerkt je persoonsgegevens om je reservering(en) te kunnen vastleggen en om je per e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten op het gebied van Ecstatic Dance en/of andere conscious dance evenementen en/of workshops.  Een ander met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van het aantal deelnemers aan hier genoemde activiteiten.

Hoe lang worden gegevens bewaard? Als je een contact- of aanmeld- of reserveringsformulier invult, of een e-mail stuurt, dan worden de door je verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ecstatic Dance Breda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

We delen uw gegevens niet met anderen. Ecstatic Dance Breda verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wél kunnen wij in voorkomende gevallen ingebed in onze eigen Nieuwsbrief e.d. activiteiten voor het voetlicht brengen op het gebied van conscious dance en conscious events die door onze partners of relaties worden georganiseerd. Ingeval van een besmetting met COVID-19 zullen wij desgevraagd een deelnemerslijst aan de GGD of vergelijkbare gezondheidsorganisatie ter inzage geven.

In kaart brengen van je bezoek aan onze website(s). Op de website van Ecstatic Dance Breda worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ecstatic Dance Breda gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Ecstatic Dance Breda gebruikt WordPress als tool en host voor het publiceren van haar website(s). Lees het privacy beleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt de bezoek informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ecstatic Dance Breda te kunnen verstrekken. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Ecstatic Dance Breda heeft hier geen invloed op.

Het versturen van e-mails. Ecstatic Dance Breda gebruikt MailChimp voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzenden van e-mails. Lees het privacy beleid van MailChimp voor meer informatie.

Facebook Op Facebook zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Leest de privacyverklaring van Facebook (die kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.en wat je eventueel zelf  kunt instellen m.b.t. je privacy op Facebook .

Gebruik van zogenaamde Cookies Ecstatic Dance Breda zelf maakt geen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van websites wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. In hoeverre de hierboven genoemde WordPress en/of Facebook cookies plaatsen en daarvan gebruik maken om informatie op te slaan en/of verwerken, daar heeft Ecstatic Dance Breda geen invloed op.

Hoe kan je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gemakkelijkste manier is om dat te doen via een link die je onderaan in de e-mails die je van ons ontvangt te gebruiken om toegang tot je gegevens te krijgen. Je mag ook een verzoek daartoe sturen naar ecstaticdance@ziggo.nl wij zullen dan binnen de kortst mogelijke termijn je gegevens aanpassen of verwijderen.

Beveiligen Ecstatic Dance Breda neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met Ecstatic Dance Breda op via ecstaticdance@ziggo.nl

Aanpassingen Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Wijzigingen zullen op deze website en via e-mail worden gepubliceerd.

Voorwaarden deelname, reserveren en tickets

Bij deelname aan onze activiteiten ben je gehouden de Guidelines zoals elders op deze website vermeld te respecteren.

Ecstatic Dance Breda kan zonder opgave van reden, ten alle tijde de deelname en/of de toegang aan één van haar evenementen aan iemand ontzeggen. Dit voor of tijdens het event. Waarbij in het laatste geval geen enkele aanspraak op restitutie van de bijdrage of anderszins gedaan kan worden.

Nadat je toegang hebt verkregen tot een Ecstatic Dance Breda event (vanaf het moment dat je een ticket koopt / je bijdrage hebt voldaan, is het niet mogelijk om de door jou betaalde bijdrage – al niet gedeeltelijk – terug te ontvangen.

Het is niet mogelijk om gekochte tickets te ruilen of te retourneren. Restitutie is in geen enkel geval mogelijk. Elk ticket heeft ter beveiliging een unieke code. Bij beschadiging ervan bestaat de kans dat toegang geweigerd wordt. D.m.v. deze code is een ticket slechts éénmaal bruikbaar. Duplicatie van de tickets is nutteloos. Indien het evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, blijft het ticket geldig. Bij annulering*) van het evenement door Ecstatic Dance Breda wordt de werkelijk betaalde ticketprijs vergoed aan de koper.

*) Mocht een aangekondigde dj of andere performer om dringende redenen niet op de geplande datum kunnen optreden, dan behouden wij ons het recht voor een vervanging daarvoor in te schakelen. In zo’n geval is dus geen sprake van “annulering”.

Reserveren voor een event garandeert je plaats tot 5 minuten voor aanvang. Kom je bij een reservering niet opdagen dan behouden wij het recht voor om je alsnog de bijdrage voor dat event in rekening te brengen.

Disclaimer

Ecstatic Dance Breda *) is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) ongevallen, opgelopen blessures, verwondingen of ander lichamelijk letsel (besmettingen) en de eventueel daaruit voortvloeiende schade – lichamelijk dan wel (im)materieel . Noch voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen. Noch voor boetes voor bijvoorbeeld parkeren en overtreden van COVID-19 verordeningen. Dit is van toepassing in en rondom het pand of buitenterrein waar Ecstatic Dance Breda haar activiteiten organiseert.

Ecstatic Dance Breda behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een activiteit te ontzeggen of hem/haar tijdens de dans te verwijderen indien gedragingen daar aanleiding toe geven of hij/zij niet de Guidelines voor Ecstatic Dance en/of de geldende COVID-19 maatregelen naleeft. Zulks uitsluitend ter beoordeling van Ecstatic Dance Breda. Dit zonder teruggave van de bijdrage aan het event.

Bezoekers aan activiteiten van Ecstatic Dance Breda die zaken, zowel roerend als onroerend, hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden.  Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige schade.

We doen ons best om via de website(s), Facebook pagina en event pagina’s zo accuraat mogelijk informatie te verstrekken. Check deze voorafgaand aan een Ecstatic.

*) Onder Ecstatic Dance Breda wordt hier verstaan: De vereniging, organisatoren, vrijwilligers, workshop aanbieders, inleiders, dj’s en andere aan Ecstatic Dance Breda gelieerde personen of organisaties. Alsmede de eigenaar en/of verhuurder en/of beheerder van het pand of buitenruimte waar Ecstatic Dance Breda haar activiteiten organiseert, en diens personeelsleden.